It’s girls’ night. #sketches {

It’s girls’ night. #sketches

Pizza trippin’ (at Circuit Resto, Cotabato City) {

Pizza trippin’ (at Circuit Resto, Cotabato City)

TFIOS lol #shhhlangnakakakilala #maymagagalitkasi #ambushed

Feel Flows {

Feel Flows

Additional to my unfinished work of shits. hate it. #vsco #vscosketch {

Additional to my unfinished work of shits. hate it. #vsco #vscosketch

Dessert #vscocam (at Reese Restaurant, Cotabato City) {

Dessert #vscocam (at Reese Restaurant, Cotabato City)

Lunch #vscocam (at Reese Restaurant, Cotabato City) {

Lunch #vscocam (at Reese Restaurant, Cotabato City)

Anonymous said: Ilang beses mo po nirereblog blog niyo kuya? hahahahaha

Hanggang sa mamatay ka. Okay lang?

Porn nalang po ireblog niyo please?

Anonymous said: Alter EROS :P yum yum yum #delish

Hahahahaha yay Who are you?

Stop {

Stop

Anonymous said: artistically hnnnnggggggg.... :3

Ay hnnnnnnnggggg thanks! hahahahahannnngggg

Alter Egos

Petrichor #vsco #vscocam #vscoph {

Petrichor #vsco #vscocam #vscoph

Overslept  #vscocam {

Overslept #vscocam